Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
te kwijten ; en aan den zegen van God zal hel dan
ook niet ontbreken. Maar hierin ligt het groote
kwaad, dat de meeste ouders zich te weinig aan
de eigenlijke opvoeding hunner kinderen laten ge-
legen liggen. Welk eene onverschilligheid bestaat
er op dit hoogst gewigtig punt ! Lachte niet on-
langs de rijke Jufvrouw 11.... mij in het gezigt
uit , toen ik van het verbeterd onderwijs sprak ,
maar er te gelijk bijvoegde , dat, wanneer hetzel-
ve weldadig zou werken, de ouders zeiven te huis
zich meer met hunne kinderen moesten bezig hou-
den. Hare meening was : » zij en haar man hadden
ook niet zoo bijzonder veel geleerd, en aan hunne
opvoeding was geene groote moeite besteed, en toch
zagen zij hunne tijdelijke welvaart steeds toenemen ;
zoo hoopten zij dan ook aan hare kinderen meer
geld en goed na te laten, dan vele anderen , die
slechts voor het nieuwe waren." — En zij is het
niet alleen, die zich aldus uitlaat, hoe dikwijls
moet men hetzelfde elders hooren, ja al wordt zij
niet door woorden uitgesproken , dan toont toch
vaak het gedrag, dat men in zijn binnenste eene
gelijke meening koestert. Uoe weinig denkt men
dikwijls aan dat woord van den Heer: »wat baat
het een' mensch, zoo hij de geheele wereld ge-
won, en zijner ziel schade lijdt?" — Vele ou-
ders laten hunne kinderen aan lijf en ziel ver-
derven uit onachtzaamheid en nalatigheid; velen
verwaarloozen het meer wezenlijke, en wijden
hunne zorgen enkel en alleen aan de behai'tiging
van derzelver uilwc7idig heslaan.'"