Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
mogelijke middelen staan hun ten diensie , om de-
zelve naar verstand en hart regt te vormen."
»Goede MARIA, komt het dan hierop bij God
aan, en kan hij niet de geringste poging, met
wijs overleg , welmeenenden ernst en onder opzien
tot Hem, in het werk gesteld , met den besten
uitslag bekroonen ? Indien het zoo niet was , hoe
zouden dan de kinderen van onzen zelfs behoef
tigen buurman HERMAN zóó gelukkig zijn groot
geworden, dat zij hunne ouders, bij derzelver
klimmende jaren , ondersteunen kunnen ? Zie daar-
entegen op die van den rijken Heer B.../*
»Stil, lieve albrecht, oordeel niet, zoo zult
gij niet geoordeeld worden I God beware alle ou-
ders voor zulke kinderen!"
»Ik oordeel niet, mijne dierbare vrouw, wij
struikelen allen Ie menigvuldig, dan dat ik over
anderen het vonnis zou willen uitspreken. Alleen
wilde ik u toonen , dat men, ook bij het bezit der
overvloedigste middelen, het doel vaak niet be-
reikt, terwijl men elders, waar het tegendeel
plaats vindt, oneindig beter slaagt."
»Maar waaraan ligt dit toch?"
»Meestal aan de ouders zelven. Wat helpt het,
of men in staat is, aan de zijnen de beste opvoe-
ding te geven, indien men zulks niet doet, al-
thans verkeerd aanlegt. Of men daartoe meerdere of
mindere middelen bezit is de vraag niet, maar
alleen of elk datgene betracht, wat in zijn vermo-
gen is. Ook de meest geringe vermag veel, zeer
veel, indien hij van zijnen pligt zich getrouw zoekt