Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
, III.
MARIA IS IN GROOTE ZORG OVER DE
OPVOEDING HARER KINDEREN.
Diep gevoelde maijia , welk een' zegenvollen in-
vloed brave moeders op de opvoeding hunner
lievelingen kunnen uitoefenen. Hoe zeer de zorg
voor hare huisselijke belangens haar te weinig tijd
overliet, om zich veel met lezen en onderzoeken
bezig te houden, bleef er toch altijd nog wel een
oogenblik over, vooral in de stille lange wintera-
vonden , om eenig nuttig boek bij de hand te ne-
men. Bij voorkeur koos zij de levens-beschrijvingen
van mannen , die als uitstekende werktuigen der
Voorzienigheid waren werkzaam geweest, ter be-
vordering van het heil des menschdoms. Van den
hoogen trap , waarop zij naderhand stonden, tot
derzelver kindschheid afdalende, had zij vaak de
zoo juiste opmerking gemaakt, dat het de moeders
waren, die de eerste opwekking van hunnen geest
bewerkt, de kiem van het goede en edele in hen
ontwikkeld en gevoed hadden. Deze opmerking
trof haar diep; en dit te meer, naarmate hare lief-
de tot haar kroost grooter , en haar eerbied voor
den Oneindige, die eenmaal hetzelve van hare
hand opvorderen zou, inniger was. Maar hoe
aan hare verpligting te beantwoorden ? hare eigene