Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS
's Hoogsten liefde en trouw steeds inniger en vuriger!
Langzamerhand breidde zich de huisselijke kring
uit, en vermeerderde het getal hunner kinderen.
Maar dit bragt geene verandering in hunnen toe-
stand te weeg, noch benevelde de opgeruimde stem-
ming hunner zielen ; elke aanwinst van hun kroost
was een nieuw toevoegsel aan hun onderling geluk.
Neen, niet als een' last beschouwden zij de pan-
den , die zij rondom zich zagen , maar als hooge
en kostbare geschenken des hemels. Mogten ook
al de zorgen toenemen, naarmate de huisselijke
kring zich uitbreidde, door verstandig overleg,
door noeste inspanning , door wijze spaarzaamheid
wisten zij in de vele behoeften te voorzien. In-
niger hechtten zich hunne harten aan elkander,
naauwer sloten zij zich aan den God hunner wel-
dadigheid , vuriger klommen hunne gebeden om
zijnen bijstand en zegen opwaarts. Hunne woning
was het tooneel van rustelooze werkzaamheid , het
verblijf der reinste vroomste liefde, een tempel
des Allerhoogsten, waar Hij woonde, en zijnen
7.egen deed ondervinden.