Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
(Ie ovei'wiuning lieljaalt, wanneei' het daarop aau'
komt, met woorden te strijden; doch beschaam
mij niet te zeer. Om uwentwille wil ik nog te
grootere zorg voor mijnen toestand dragen." En
waarlijk dit deed zij , en zulks wist ook albrebht ,
die daardoor nog meer werd aangespoord, om zij-
ne oplettendheid te verhoogen. Werkelijk hoed-
de zij zich voor al te groote ligchamelijke inspan-
ning , voor het zamen persen des onderlijfs, voor
onmatig genot in spijs en drank, en even zoo voor
geweldige gemoeds- beroeringen als plotselingen
schrik, hevige ergenis, diepen kommer en uitge-
latene vreugde. Meer dan immer zocht zij zich
zelve te beheerschen, hartstogten en begeerten,
reeds in derzei ver eerste ontkiemen, te onderdruk-
ken , eene zich gelijk blijvende rust des gemoeds
en eene steeds opgeruimde stemming te bewaren.
Uoe ontwaarde zij vooral thans al het weldadige
van haar vasthouden aan God ; welk een' moed
welk eene kracht stortte de gedachte aan Hem der
ziel in , wanneer zij aan het oogenblik harer ver-
lossing dacht, aan de smarten, daarmede verbon-
den , en aan het gevaar, hetwelk dan meer dan
immer haar leven bedreigde ! Zich aan zijnen wil
geheel onderwerpende, en op zijne wijsheid en
liefde steunende , ging zij het beslissend oogenblik
met ongeschokte kalmte tegen, en mogt dan ook,
ter bestemder tijd, zich met haren zielenvriend
verheugen over de geboorte van eenen frisschen
knaap , die alle kenteekenen eener ongekrenkte
gezondheid vertoonde.