Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
verlangen. Van dit laatste mogten beiden het roe-
rende bewijs ontvangen. Op zekeren tijd viel ma-
ria aan albrechts borst, bekende hem, onder
tranen der innigste vreugde, en der warmste
dankbaarheid aan God , dat zij zwanger was, en
stortte hiermede een gevoel in zijn hart, waarvoor
hij te vergeefs eenen naam zocht. Zoo steeg dan
hunne reine huwelijks liefde ten hoogsten top ,
en werden zij elkander dubbel dierbaar. Niet als
of hunne innerlijke gewaarwordingen zich door
luidruchtig vreugdebetoon zouden geopenbaard
hebben, neen, dezelve vertoonden zich vooi'al in
een zorgvuldig acht geven op eiken blik en op el-
ke miene, in eene liefderijke voorkomendheid in
grootere of kleinere gevallen , en in een rusteloos
streven , om voor elkander de lasten en bezwaren
des dagelijkschen levens te verligten.
Voorzeker, gedurende de dagen harer zwanger-
schap zou men geloofd hebben, dat albrecht
geene andere bezigheid had te volbrengen, dan
voor zijne lieve vrouw te waken; in dezen on-
vermoeid , kenden zijne zorgen geene grenzen.
En wie zou zijn doen niet ten vollen goedkeu-
ren? Bezit niet de aanblik eener in hoop levende
moeder iets groots, wat eiken redelijk denkende
treffen moet ? Zij draagt onder haar hart de kost-
bare kiem, waaruit zich eenmaal een nieuw men-
schenleven ontwikkelen moet , eene kiem, die
daar door God zei ven gelegd is. Iloe veel hangt
van de dagen der zwangerschap af voor het ge-
heel volgend leven des kinds, en wat kan verwaar-