Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
! 271
Keeds was maru oud en zwak, toen hare doch-
ter eenen regtschapenen man, eenen tweeden
albrecht, huwde,en hare brave moeder wel niet
in deugd, maar toch in bevalligheid overtrof.
Hare zonen liet zij wel geen groot vermogen aan
geld en goed achter, maar een' des te grooter' schat
aan kundigheden, regtschapenheid en godsvrucht,
j Deze schat maakte hen bij - hunne evenmenschen
I geëerd en bemind, en in het oog van God wel-
I gevallig. Nog lang smaakten" albrecht en zijne
I gade het geluk, van hunne kinderen en kinds-
kinderen, met warme achting, geliefd te worden-
I Eindelijk zeiden beiden, rustig en vrolijk, kort
na elkander dezer wereld vaarwel, van de hunnen
diep betreurd, en door allen, die hen gekend
I hadden , innig vereerd en bewonderd. Nog heden
I bezoekt menige moeder maria's graf, en erkent
met vurigen dank het heil, dat zij over de
plaats harer woning verspreid heeft. Nog heden
zegenen hare afstammelingen hare assche ; en zij
zelve dankt, in reine gewesten, den Eeuwige,
die haar kracht tot getrouwheid schonk.