Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
den! Dan zaait gij vreugde en geluk, als met
milde handen, rondom u, en smaakt in uw bin
nenste dien vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat. En wanneer Hij komt, die zelfs aan het
kruis zijne moeder niet vergat, dan reikt Hij u
de kroon der vergelding toe, en maakt u zoo on-
uitsprekelijk zalig.
B£ISI4U1T.
HOE HEÏ MET MARIA EN HARE KINDEREN
IN LATERE JAREN GING.
Nog vele cn onderscheidene voorvallen kon ik
u , lieve moeders , van albrechts gade verhalen.
Maar ik vrees, gij dan misschien het eene om het
andere vergeten, en dat eigen nadenken zoudt
achterlaten, hetgeen toch wel de hoofdzaak is. Blijft
het medegedeelde zonder nut, aan mij ligt het
niet, uit een vol, voor uwe kinderen ernstig be-
zorgd hart heb ik gespi'okeu. Bedenkt het, welk
een onuitsprekelijk loon het moet geven , eenmaal
zóó geëerd en zóó bemind te zijn, als maria tot
in haren hoogen ouderdom werd; eenmaal van de
uwen zoo veel vreugde te beleven , als haar ten
deele viel; eens op een wel volbragt leven te kun-
nen terugzien en zeggen : » ook ik was eene goede
huishoudster Gods; zie hier mij en de mijnen,
van hen is niet één verloren gegaan!"