Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2ö9
neesmiddel des le beier werke! Hoe liefdevol
zoekt gij zijne wenschen voor te komen en dezelve
te vervullen, ofschoon hem te gelijk waarschuwen-
de , zich niet te ontblooten. Ja , ik geloof het,
de goede God zal den kranke weer oprigten, en
u en uwe ouders vei-heugen. Maar meent niet,
lief kind , dat uwe moeder u niet bemerkt heeft.
Zij sluimerde, maar hare liefde is te teeder, dan
dat zij eenigzins vast koude slapen. Zij heeft u
gezien, en ook hoe gij ongemerkt in uw bedje
zocht te kruipen. Heete tranen der innigste vreug-
de en der reinste dankbaarheid bedaauwen hare
wangen. Evenwel zwijgt zij, om het zoete be-
wustzijn uwer kinderlijk goede daad , door ontijdi-
gen lof, niet te vergallen. Alleenlijk dankt zij
haren God, dat uw hart zoo wel gestemd is, en
bidt van Hem, dat Hij dien reinen zin in u be-
stendig beware."
En nu, moeders , die dit leest, o zegt het mij,
waar ouders en kinderen elkander zoo innig be-
minnen , en voor elkander zoo vurig tot God
bidden, kan daar de zegen des Heeren wel uit-
blijven ? Welk eene zaligheid zou er in onze
woningen verspreid worden , wanneer alle moeders
hare kinderen op deze wijze bidden en handelen
leerden verbinden! Dan vooj'zeker werd vervuld
die bede van onzen Heer: uw naam, o F ader,
worde geheiligd ! uw wil geschiede, gelijk in
den hemel, alzoo ook op aarde! Weest dan
toch getrouw, en moge door uwe zorg het rijk
van God zich meer en meer hier beneden uitbrei-