Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
267
om tot zijne genade op te zien; van daar dat
hartelijk, vurig bidden, die vrome aandacht
en de weinige verlegenheid om woorden , bij het
naderen tot den besten Vader en het voordragen
hunner belangen aan Hem,
Staart, lieve moeders', op het kleine leentje.
Zij heeft zich zoo even ontkleed, en haar loshan-
gend haar golft om haar neergebogen hoofd. Over
haar gelaat zweeft eene zekere treurigheid. Eenen
vriendelijken Engel gelijk, staat zij nadenkend aan
het benedeneinde van haar bedje en bidt: »lieve
Gód, mijn en mijner ouderen Vader, laat mij al-
toos uw goed en gehoorzaam kind wezen , en steeds
{ gestemd zijn ah heden ! Mogen vader en moeder
zich immer over mij verblijden, en zij aldus de
beste belooning ontvangen voor hunne tallooze
moeiten ! Maak spoedig den kranken jacob weer
geheel gezond! Zie het genadig aan, dal mijne
I ouders heden tot u bidden; verhoor gij hunne
! bede! Beschut ons allen in den nacht; en geef
I mijn lief broertje eenen gerusten slaap! Amen!"
1 Hoe kalm begeeft zij zich ter ruste, als vreesde zij
thans voor niets meer. En waarlijk , de goede God
schijnt eenen hemelgeest ter bescherming aan haar
I bedje geplaatst te hebben. Hoe onschuldig ligt
zij daar neder met haar vriendelijk gelaat, in welks
trekken zich de vrome zielsstemming van het lieve
kind spiegelt. Een hooger Wezen schijnt, met
zachte hand, haar de oogleden te hebben toege-
drukt , en nu verder voor elke stoornis van hare
sluimering te willen waken. Misschien is het