Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
282
wijsheid , aau nioed en kracht , aan hooger zegen
zal het hun dan niet ontbreken. Menig verborgen
kwaad , menige zondige neiging , te vaak door hen
niet opgemerkt, zullen zij, in den omgang met
God , leeren kennen en bestrijden."
Die geest des gebeds verspreidde een' stillen,
zachten vrede op den toestand des geheelen huisge«
zins, In albrecht's en maria's woning ont-
waarde men geene kinderachtige vrees bij dreigend
gevaar, geen troosteloos handen wringen bij het
scheiden eens geliefden door den dood, geen zon-
dig morren bij zwaar lijden , geene verslagenheid
bij drukkende verliezen , maar evenmin trotschen
overmoed bij het welgelukk'en van aardsche plan-
nen. Dat alles was daar vreemd. Der moeders
voorbeeld werkte weldadig op allen. Wij zagen
het, zij leefde in God en wandelde met Hem,
Elke dag was den Ileere gewijd, en in zijne vreeze
werd alles begonnen. Al haar denken , spreken
en doen was eene voortdurende vereering] des Al-
goeden, een gestadig erkennen van Hem, en
een handelen in afhangen van zijne kracht. Maar
stil, zonder gedruisch, zonder vele woorden,
zonder bepaalde vormen, zonder afschrikkende
somberheid , of eenige schijnheilige vertooning te
maken , diende zij den Heerc. Zoo was het , wij
herhalen zulks , ook bij hare kinderen. In eiken
grashalm , in elke weldaad , in elk] voorval, het
zij dan goed of kwaad , zagen , hoorden en tastten
zij den hoogen Alregeerder. Vandaar die be-
hoefte, om God te danken, die innige behoefte,