Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
wend — in één woord, maria verstond de iiunst,
om met hetgeen onder haar bereik lag, zooda-
nig te rade te gaan, dat het benoodigde steeds
aanwezig was, en karigheid en behoefte geweerd
bleven. Hoe veel gewon zij aldus voor haar zelve
en voor haren albrecht. Bij zulk een vei'stan-
dig overleg, gelukte het haar eene zekere welvaart
ten toon te spreiden ; in de plaats , waar zij woon-
den, kende men geen netter kleeding, en geen rei-
ner woning, dan de hunne. Terwijl zij naar bui-
ten de algemeene achting wegdroegen , gevoelden
zij zich zoo wel binnen den huisselijken kring.
Mogt de arbeid wel eens zwaar vallen, en menige
inspanning gevorderd worden , naar het ligchaam
gezond en naar den geest opgeruimd , volbragten
zij met lust, hetgeen pligt en belang eischten.
Was de disch niet overvloedig toebereid, en
miste men kostbare spijzen, men had het noodige,
en door de verstandige huismoeder met zorg ge
reed gemaakt, werd het eenvoudige maar gezonde
maal met smaak genuttigd. Vertrouwelijk snapten
zij met elkander , verdreven door geestige scherts
de booze luimen , maakten voor de toekomst hun-
ne berekeningen, en regelden daarnaar hunne
plannen. Nimmer verborgen zij voor zich zelven
hunnen waren toestand, want beiden hadden im-
mers de bewustheid, dat zij spaarzaamheid met
vlijt vereenigden, geene moeite schuwden, en alles
met verstandig overleg behartigden. Bovenal leefden
zij in kinderlijke gemeenschap met God. Hem
hielden zij bg alles voor oogen , en van het gevoel