Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
XXViU.
UOE MARIA HARE KINDEREiV BID-
DEN LEERDE.
Reeds bemerkten wij het, dat in albrechts
woning eea regt vrome geest heerschte, en ook
däär het gebed als eene heilige aangelegenheid be-
schouwd werd. Waarom vergeet zoo menig huis-
gezin bij elke omstandigheid den Vader der lichten ,
om wijsheid en kracht, om uitredding en hulpe
te smeeken ? Of indien men dit ook al doet,
waarom geschiedt zulks te vaak meer uit sleur en
gewoonte, dan uit innige behoefte en met den in-
nigen aandrang des harten ? Hoe kunnen kinde-
ren , aldus voorgegaan, waarlijk bidden leeren ?
Ik wenschte, lieve moeders, dat gij het een-
maal hadt kunnen zien, hoe maria handelde. Als
zij of de haren door bangen nood gedrukt werden ,
zwaar lijden den geest ter neerboog, of in de verte
een ongeluk dreigde, met welk een gevoel, met
welk een vuur bragt zij dan bare smeekingen voor
den troon van Hem, die doen kan boven bidden
en denken. Dan maakte zij vaak hare kinderen
getuigen van haar bidden, van hare] innige behoef-
te aan 's Hoogsten nabijheid < en van den warmen
aandrang, waarmede zij haren toestand en dien
der haren aan God opdroeg. O! indien gij een-
maal van die heilige oogenblikken , waarin hare
xiel geheel vol van den Oneindige, zich op dé