Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
261
lie met plegtigeu verhoogden ernst. JJaa zag cuea
terug op de voorbijgesnelde dagen, prees den
Eeuwige voor zijne blijvende goedheid , en ver-
ootmoedigde zich voor zijn heilig aangezigt. Dan
vatte men nieuwe voornemens ter verbetering op,
cn beval zich der beschermende hoede des Al-
magtigen aan. Roerend en treffend was het dan ,
te hooren hoe de lieve kleinen in kinderlijken
demoed tot God baden, hunne afwijkingen en
struikelingen voor Hem openleiden, en zijne ver-
giffenis afsmeekten. Zielverheffend en weldadig
was het te zien, hoe in deze jeugdige zielen
reeds het bewustzijn harer onvergankelijkheid en
hoogere bestemming lag. Waarlijk op MA RIA's
lievelingen starende, dacht men als onwillekeurig
aan die uitspraak des Heeren : voorwaar zeg ik
u, indien gij u niet verandert, en den kinderen
gelijk wordt, soo t,ull gij in het koningrijk
der hemelen geenzins ingaan.
Mogt die ootmoedige, vrome geest in menig
huisgezin wonen! Hoeveel meer vrede zou dan
de harten bezielen, hoe veel inniger de band der
liefde zijn, hoe veel getrouwer elke pligt volbragt
worden. En de zegen des Albarmhartigen werd
daar in volle mate uitgestort. Moeders, van u
wachten wij vooral de aankweeking van dien rei-
nen geest!