Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2G0
rigten, ook zells dan, wanneer zijne wegen niet
de hunne waren. De kinderen moesten reeds
vroeg aan alle deze oefeningen, in eerbiedige stil-
te , deelnemen. Ook bezochten zij , bij rijperen
ouderdom, de openbare godsdienst-oefeningen ,
doch niet gedwongen , maar veelmeer als eene be-
looning op hun gedrag. Maria en haar albrecht
verzuimden zelden, het huis des Heeren binnen
te gaan, en opentlijk aan den dag te leggen , wat zij
voor God en Christus waren. Zij zochten hierin
het voorbeeld des Verlossers te volgen , die, schoon
Hij zich zoo gemakkelijk had kunnen ontschuldi-
gen , oneindig beter , dan wij zulks wel eens doen,
evenwel den Tempel bezocht en in de Synagogen
ging. Roemden zij op bet Kersfeest de onuitspre-
kelijke liefde des hemelschen Vadei-s, die alles
voor zondaren gaf, [op dat van Paschen verheer-
lijkten zij zijne almagt, waardoor het licht uit de
duisternis rees. Als de Pinksterdag daar- was,
prezen zij Hem wegens zijne vaderzorg voor de
geliefden zijns Zoons en de belangen des Christen-
doms. Even zoo waren hun het nieuwejaar en
de geboortedagen tijden van bijzondere vreugde en
dankbaarheid. Maar niet minder maakte men zich
de dagen van treurigheid ten nutte. Als zoodanigen
beschouwde men niet zoo zeer die, welke zich
kenmerkten door druk en lijden, uit s' Hoogsten
hand ontvangen, in maria's woning wist men het,
dat al wat God doet, wel gedaan is; maar veelmeer
dezulken , waarin deze of die in het goede was te-
ruggegaan. Dan verzamelde zich de gansche fami-