Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
258
en kIcIi aan zijne vaderzorg leeren toeverlrouwen.
Lag een hunner op het krankbed ter neder , zoo
was het haar vertroostend woord: »God zal het
zeker ten beste schikken, gelijk met Job; ook
door ziekte wil hij ons geluk." Gebeurde er een
of ander ongeluk, waaraan men zich onschuldig
kende, zoo was het steeds: »de wijze Albestuur-
der heeft daarvoor zijne goede oogmerken, gelijk
als met Jozef." Drukte de nood zwaar op het
huisgezin, zoo hoorde men liit haren mond: »God
kan ons redden, gelijk Hij eenmaal Daniël deed ;
bij den Heere zijn uitkomsten zelfs tegen den
dood." Zoo leerden de kinderen overal den Onein-
dige eerbiedigen, overal Hem tasten en voelen.
Bij hunne vreugde en bij hunne smart, bij alles
wat er gebeurde en zij aanschouwden , zagen zij
opwaarts. In regen en dauw, in zonneschijn eu
in koude — overal werden zij gewoon de wijsheid
en de liefde Gods te gevoelen. Elke boom , elke
struik, elke grashalm was voor hen een getuige
der goedheid Gods ; de pracht der natuur scheen
hun een loflied ter eere van Hem , die alles zoo
wijs en zoo liefdevol had ingeiigt. En zagen zij
niet altijd rondom hen eene bekoorlijke stilte
heerschen, hoorden zij den storm huilen, en
den donder rollen, trad de dood verwoestend in
het midden der menschen, dan steeg voor hun-
nen kinderlijken geest het beeld des almagtigeu
en alles beheerschenden Gods, die spreekt en
het is er, die gebiedt en het staat er.
Maar terwijl albrechts gade aldus de ziel harer