Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
als u zelven. Maar welk eene zorg besteetlde zij
vooral, om een onwankelbaar geloof aan een hoo-
ger Wezen op te wekken. Zij wist het bij eigene
ervaring , hoe dit geloof voor den zwakken ster-
veling de hoogste behoefte is, en hem alleen in
staat stelt, met opgerigten hoofde, zijn levenspad
te bewandelen. Daarom verhief zij zoo gaarne
aller oog en hart opwaarts, daarom kweekte zij
vroeg in hun binnenste aan , wat zij den Eeuwige
schuldig waren.
Maar gelijk MARIA vroege vroomheid voor iets
hoogst begeerlijks, en den huiselijken kring voor
de beste kweekschool hield, om ze te ontwikke-
len , zoo meende zij , dat vooral de moeder in
dezen met het beste gevolg kon werkzaam zijn.
En waarlijk , zij had volkomen regt. De moeder-
lijke liefde is als het ware het brandpunt, waar-
aan dit leven met en in God ontstoken wordt.
De liefde der moeder brengt in het hart des
kinds al meer en meer liefde voort, en zonder
haar is geene liefde tot den Algoede en tot men-
schen bijna denkbaar. Zij is de milde kweekster
van ware godsvrucht, en door derzelver welda-
digen invloed, brengt zij het werk der opvoeding
eerst tot volle rijpheid. Elke kracht wordt aldus
des te beter ontwikkeld, elke aanleg ten goede
tot hooger volkomenheid opgevoerd.
Reeds vroeg ontwaakte in maria's kinderen een
duister vermoeden van iets hoogers, een inner-
lijke trek naar het onbekende en onzigtbare. Vol
van een stil verlangen strekten zij vaak de kleine.