Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
Moeders, weest locli getrouw, uwe kindereu
maakt gij gelukkig, ea zeiven wordt gij rijk in God !
XXVII.
HOE MARIA HARE KINDEREN LEERDE,
GOD OVERAL ÏE ZOEKEN, TE
TASTEN EN TE VINDEN.
Reeds vroeger zagen wij het, dat albrechts
gade diep doordrongen was van die eeuwige cn
onhelwistbare waarheid : de vreeze des Heeren is
het beginsel der wijsheid \ en den huiselijken
kring beschouwde als de beste kweeksciiool eener
jeugdige godsvrucht. Waarom zijn niet alle moe-
ders haar in dezen gelijk ? Uit veler gedrag zou
men moeten opmaken , dat ware vroomheid iets
onbeduidends is, en het veeleer lol den goeden toon
behoort, door gebaarden en woorden aan den dag te
leggen , dal men de kennis en vereering des Oneindi-
gen meer voor de groote menigte, dan voor zich
zeiven noodig acht. Onder het voorgeven, als
ijverden zij tegen Farizeeuwsche schijnheiligheid,
verwerpep zij vaak het opkweeken van alles wat
godsdienst is bij hunne kinderen; spreken van
alles , maar helaas ! jiiet van den Oneindige. En
mag ons dit verwonderen ? Wanneer men zelve