Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
zich de ixeks van zegeningen, uit 's Hoogsien
vaderhand ontvangen, stortte haar geheele hart
in eeu vurig gebed uit voor zijnen troon, en ein-
digde met de betuiging van haar onbepaald ver-
trouwen op Hem, den God harer kindschheid,
den Leidsman van haren jeugdigen leeftijd. Als
eene reine, bedachtzame, vrome bruid trad zij
aan het echtaltaar, gaf daar opentlijk hart en
hand aan den vriend harer ziel, beloofde hem
eene trouwe zorgvuldige levensgezellinne te zijn,
in geluk en ongeluk, in vreugde en blijdschap,
moedig aan zijne zijde te zullen staan, en den
band der liefde heilig te bewaren , tot eenmaal de
dood dien oplosle.
Deze eed van onwankelbare liefde, van naauw-
gezet pligtsvervulling, voor het oog des Alwelen-
den en onder opzien tot Hem afgelegd, was niet te
vergeefs uitgesproken; haar geheel volgend bestaan
strekte tot een roerend bewijs , dat het hart ten
vollen instemde met de taal, die van hare lippen
was gevloeid. Reeds is het opgemerkt, dat BURI-
a's en ALBRECHTS uitwendige omstandigheden niet
zoo bijzonder ruim waren , zij evenwel wist zich ,
met zeer veel wijsheid, naar dezelve te schikken,
en overeenkomstig hun inkomen alles in te rigten.
In geheel haar doen en streven straalde die echte,
weldadige huisselijkheid door, die haren heilzamen
invloed over het meest geringe, even zoo wel als
over het grootere uitbreidt. Het nuttige werd
ijverig bevorderd, het overgeblevene zorgvuldig
bewaard , het voorhanden zijnde doelmatig aange-