Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
253
bij zijn geheel eenig gedrag, voor God en men-
schen zonder de minste smet. Zoo werd het kin-
derlijk gemoed als onwillekeurig geroerd, en tot
eene gelijke edelmoedigheid en tot eene even zulke
vroomheid en grootheid van ziel aangevuurd. Som-
tijds deed zij, nadat die gemoedsbeweging was
voorbijgegaan, de ernstige vraag: »hoe beviel u
zulk eene daad? Waarom was zij zoo edel? Waar-
om verdient deze zonde onzen afschuw? Ilandeldet
gij zeiven steeds regt en goed? Kinderen, mis-
leidt u niet, want er behoort veel toe, indieu meu
deugdzaam heeten uill"
Welk eene moeder ! riep ik dikwijls in vrolijke
verrukking uit, als ik maria hoorde en zag han-
delen. Ook eenmaal mogt mij zulk eene leidsvrouw
len deele vallen. Nog op dit oogenblik zweeft zij
voor mijnen geest , en spreekt eene stem in mijn
binnenste: aan u, o verheerlijkte, heb ik zoo on-
eindig veel te danken I Üw geheele leven was eene
vurige, werkzame liefde, een vroom dulden, een
stil opofferen ! De gedachte aan u bewaart nog
heden mijnen voet voor de strikken der verzoeking!
Nog heden luistert mijn oor naar uwe roerende
verhalen! De herinnering aan uwe vermanigen
sterkt mijnen moed bij gevaren, en houdt mijn
hart reiu op doornige paden! In uwe nabijheid
verstomde de zonde, want gij bemindet veel! Te
goed voor deze aarde , nam de lieer u vuoeg weg,
om de kroon des eeuwigen levens op uw hoofd te
zetten ! Dankbaar zegene ik nog heden uwe vrome
liefde !