Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
252
lietzelve de beste rigting te geven. Zoo ging er
geen dag voorbij, waarin zij niet uit den reinen
schat baars harten het goede wist voor te bren-
gen. Aldus vermeerderde zich natuurlijk hare
en harer kinderen innige vrede en stille vreugde
in God. En met dat henen wijzen op zoo menige
voortreffelijke daad, vereenigde zij te gelijk hare
gewone manier van verhalen. Nu eens wist zij
de geschiedenis van een vlijtig, gehoorzaam en
dankbaar kind voor te stellen , en wees daarbij op
de weêrkeerige liefde, waarmede vader en moeder
omtrent hetzelve bezield waren. Dan weer schet-
ste zij ineen eenvoudig voorval den trek tot liegen ,
de snoepzucht, den eigenzin en de weerbarstig,
heid eens kinds, en hoe hel daardoor, helaas! de
ouders zoo bedroefd, maar ook daarom voor vader
en moeder zoo gevreesd had. 3IARIA's kleinen za-
gen daarbij, met een kommervol gelaat, op de
liefdevolle moeder, of sloegen ook wel eens de
oogen neer, wanneer zij bedachten, hoe zij zeiven
nog kort Ie voren door een gelijk gebrek hunne
ouders bedroefd hadden. Even zoo hield zij hun,
als in eenen spiegel, hun eigen gedrag omtrent
elkander voor, en leerde heu in hun eigen gewe-
ten eenen blik werpen. Vooral was de Bijbel haar
tot veel nut. Door het voorstellen van Abrahams
onderwerping aan God, van Jozefs grootmoedig-
heid , van Jonathans vriendschap, van Davids
vroomheid , van Daniels jeugdige zelfbeheersching
trachtte zij de gemoederen te roeren. En boven alles
vertoefde zij gaarne met hen bij den Heiland der wc-