Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
cenc onwrikbare vastheid, en streefde zij er steeds'
vuriger na, om overvloediger te zijn in alles,
wat met pligt en geweten overeenkwam. En zoo
werd zij steeds rijker in God , rijker in de be-
wustheid zijner vadergunst, rijker in die stille,
zalige kalmte, welke reeds hier den voorsmaak
van gindsche hooger leven schenkt. Betere schat-
ten , dan deze aarde geven kan, vielen haar ten
deel; bij de goedkeuring des gewetens, zag zij
vrolijk 'opwaarts tot den Oneindige en tot de wo-
ningen der onsterfelijkheid, waar eens de Heer
zijne getrouwen binnenleidt.
En deze reine, vreugdevolle stemming harer
ziel oefende weerkeerig den weldadigsten invloed
op haar gedrag omtrent hare kinderen uit, en
verhoogde en vermeerderde hare moederlijke zorg
voor derzelver heiligste belangen. Wat zij zelve
ontwaarde , wat haar in menig oogenblik van ernstig
nadenken zoo gelukkig maakte, zocht zij ook hun
mede te deelen. Daarom wees zij bij elke gelegenheid
op de hooge waarde der vrome deugd , op het schoo-
ne van elke zedelijke handeling. Z^g zij eenen
geschiktcn knaap , zij prees hem gaarne. Was
iemand beleefd en voorkomend voor haar geweest,
zij sprak daarvan met vreugde. Had de een voor
den ander' belangeloos een offer gebragt, zij
roemde bet edele der daad. Ondersteunden kin-
deren hunne behoeftige ouders, zij wees met
aandoening op de deugd der dankbaarheid. Daar-
bij deed zij naauwkeurig onderzoek naar het oor-
deel der kinderen over dat alles, en zocht aan