Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
düordi'ougen vau liuiiue lioo^o , heilige roeping —
daarvan hoort men helaas ! de meeste moeders
weinig spreken- En van waar dit treurig ver-
schijnsel? Immers daarvandaan, dat wij dc
waarde der dingen verkeerd beoordeelen , en de
heilige geboden Gods in ons geenen world hebben
geschoten; dat wij ons over het groote verschil tus-
schen regt en onregt te weinig bekommeren , en
onze harlslogten te magtig in ons werken , mag-
tiger zelf dan de vereenigdç stemmen van rede,
geweten en godsdienst. En wanneer dan nu,
waarde moeders . uwe kinderen zulke verkeerde
gesprekken uit uwen mond hooren en het tegelijk
ervaren, dat gij hen, niet reeds in hunne teedere
jeugd, naar uwen beteren wil leert handelen ;
wanneer gij hun geene smart inboetemt, zoo
telkens zij u bedroefd hebben , noch hen opwekt,
in al wat waar en rein en edel is hunne hoogste
vreugde te stellen — wanneer gij dit alles ver-
waarloost , meent gij dan , dat zij van zelf der
ligtzinnigheid, der liefdeloosheid en der zucht
lOt het booze zullen vaarwel zeggen ? Neen , door
dien verkeerden waan laat gij u zeker niet wegslepen !
Mauïa althans , reeds meermalen zagen wij zulks,
deed dit niet. Yeeleer trachtte zij ijverig daar-
naar, dat hare kinderen door voorbeeld en ou-
der rigt het goede van het kwade rigtig onder-
scheidden, en al wat regt en billijk was leerden
beoefenen. »Voorzeker zeide zij dikwijls , »wan-
neer ik zelve onmatig en verkwistend was ; wan-
neer ik door valschheid, huichelarij cn leugen