Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijii mag. De weldadigste indrukken worden uit-
gewisclit, de heiligste besluiten vergeten, waar
de wereld lokt, ons hare schatten en genietingen
aanbiedt. De duurste regten van anderen ziet
men met voelen getreden, hunne dierbaarste be-
langen overmoedig verguisd en vertrapt, waar zij
ons in den weg treden. Haat, nijd en wraak-
zucht worden aangekweekt, en met eene soort
van vreugde uitgeoefend, waar men het geluk
van anderen aanschouwt, of zich door hen belee-
digt gevoelt. Ja , zoo is hel maar al te veel. Eu
toch , wat oogst men vau zoodanig een verkeerd
bestaan? immers niets dan onrust en kwelling,
en geene duurzame ruste, niet dien reinen stillen
vrede, die kostelijker is dan goud en zilver.
Waarom, lieve moeders, zoudt gij zulk een'
boozen geest in de harten uwer lievelingen aan-
kweeken ? Maar al le veel maakt men zich in dit
opzigt schuldig ; zoudt gij het verkeerde voor-
beeld van anderen navolgen? Iloordet gij het niet
menigmaal, dat moeders, ja zelfs dezulken, die
overigens van eene betere geaardheid zijn , van
hunne kinderen op êbne verkeerde wijze spreken ?
Zij roemen hen wegens hun versland, wegens
hunne vatbaarheid, de mate hunner kennis, hun-
ner schoonheid , hunner geestige invallen — kort
om, wegens alles, wal voor het oog der wereld
schittert en glanst. Maar daarvan, of zij in de
liefde tot God en menschen rijk zijn , of zij de
ontkiemende driften en hartslogien bestrijden, en
eenen heiligen wil ten goede leeren aankweeken ,