Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
deren te dikwijls kwamen vragen. »De meesier
wil weten, wat gij zeiven vermoogt, en niet wat
ik of een ander doen kan. Spant sleclits uwe
krachten in, en het zal wel gaan."—■ Aldus zocht
maria in alles de school met het huis getrouw
hand aan hand te doen gaan , en het eene dienst-
baar te doen zijn aan het andere. Geen wonder dan
ook , dat hare kinderen zulke gelukkige vorderin-
gen maakten.
Iloe goed zou het zijn , indien aan ieder oord op
gelijke wijze gehandeld werd. Waarlijk, wanneer
alle kinderen zóó voorbereid op school kwamen ,
de onderwijzer door liefde, vlijt en zedigheid zóó
verblijdden, en in menigerlei kundigheden zóó
voorspoedig toenamen, dan zou het een genoegen
zijn, onderrigt te geven. Ik zelf zou aan deze
hoogst gewigtige taak dan gaarne mijne levensda-
gen toewijden. Waar de jeugd zich aldus ge-
draagt, daar heerscht geene tegenwerking, noch
hoort men de bestraffende stem des onderwijzers,
daar bestaat enkel liefde , enkel welwillendheid.
Het moeijelijk werk des onderrigts wordt door geen
verdriet verzwaard, maar door achting en gene-
genheid verligt. Moeders , gevoelt de dure ver-
pligting , die op u rast, en zoekt haar meer ge-
trouw te volbrengen. Ach, het is er nog verre af,
dat het wezen zou gelijk het zijn moest; dan
scheelt het hier dan weer elders. Meestal ligt het
evenwel daaraan , dat zich beide deelen , ouders
en meesters, niet goed verstaan, en elkander ver-
keerde eischen doen. Zoekt in dezen zoo te hau-