Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
! 258
lei heimelijke potsen. Hierbij komt nog , dat het
te dikwijls een' haat op den onderwijzer werpt,
of steeds vol angstige vrees is, daar het, gelijk
van zelf spreekt, wegens zijn menigvuldig verkeerd
gedrag meer dan andere kinderen moet berispt
worden. In plaats dat nu de ouders , die beris-
ping vernemende, den leermeester de hand hou-
den , en te gelijk bedenken zouden , welk een ver-
driet hij van zulk een kind ondervinden moet, en
toch deszelfs ongeregeld gedrag niet dulden mag;
zoo is men te huis integendeel wel eens onver-
schillig , ja keurt zelfs zijdelings of regtstreeks
zijne handelwijze vaak af. Uet zoontje of doch-
tertje neemt zulks al te gereed ter harte, en denkt
bij zich zelve: »de meester heeft ook altijd wat;
laat hem praten en berispen, ik wil er mij niet
aan storen ; vader en moeder keuren zijn gedrag
af, en die weten het toch beter." Zoo ziet zich
het kind in zijne verkeerdheid gesterkt, is voor
den onderwijzer niet alleen eene plaag, maar wordt
zulks ook voor zijne ouders , veracht eindelijk alle
voorschriften eener betere orde , vraagt niet naar
God noch zijn woord, en...."
».... En? Ga voort Jufvrouw AtBRECHT! Uet
is wel eene bittere, maar toch ook waarachtige uit-
spraak. — En wordt eindelijk een jong mensch,
geheel overeenkocastig met onze nieuwmodische
opvoeding. Hij verkwist veel en verwerft niets;
daarentegen is hij in alle zonden wel ervaren.
Maar ik vraag te gelijk; wie draagt daarvaa de
schuld, de onderwijzer of de ouders ?"