Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
lijden, lioe overdreven dan ook, niet van allen
grond ontbloot zijn. Met de vermeerdering van
behoeften staan de middelen van bestaan niet altijd
in een evenredig verband. Er moeten nieuwe
bronnen van nering en handtering uitgevonden ,
nieuwe middelen van bestaan ontdekt worden.
Maar hoe zal hij, wiens verstand verstompt is,
hoe zal de domme en onwetende, dezelve uitvin-
den en zich ten imtte maken ? Daarenboven , hoe
vergmkelijk is al het aardsche, en hoe ligt kunnen
geld en goed verloren gaan. VVare beschaving en
betamelijke geschiktheid doen den knaap of het
meisje overal hun brood vinden. Bedenkt dit,
moeders, en leest nog eenmaal met aandacht na,
wat reeds Ie voren gezegd is. Vroeg of laat slaan
zij niet meer onder uw opzigt, maar moeten onder
vreemden leven , althans zich zeiven zoeken te
helpen; zoudt gij wenschen, dat zij als onwetende,
ongeschikte leden der zamenleving optraden, en
al zuchtende uwe dwaasheid en verkeerd geplaatste
liefde verwenschten ?
»Het is bijna ongeloofelijk sprak vaak MiRlA
bij zich zelve, »hoe ligtzinnig ouders dikwijls
over het bezoeken der scholen denken. De minste
huiselijke hinderpaal is veelal genoeg, om de
kinderen van dezelve terug te houden. Betoonen
zij zeiven geen lust, hoe menigmaal worden zij
daarin door de dwaasheid der ouders gestijfd."
»Jammerlijke handelwijze voorwaai', hoogst scha-
delijk in hare gevolgen ! indien het schoolonder-
rigt behoorlijk geordend is, dan moet het kind.