Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
23!)
geleefd als thans. Waarom zou men de kinderen
naar de school zenden, of ten minsten gedurende
zulk een' langen tijd; is het niet beter, dat zij
hunne ouders iets helpen verdienen ? —• Anderen
zijn er, die hunne verkeerde en gevaarlijke voor-
oordeelen op eene andere wijze aan den dag leg-
gen. De ontijdige, dwaze liefde van vele moeders
vreest, dat de knaap of het meisje zich te veel
zullen inspannen. Beiden zijn in die jaren, dat
zij de vreugde en het genot des levens moeten
smaken ; en waarom zou men hun dat ontzeggen?
Op de school wordt zoo menige berisping gehoord,
die het kind terugzet of ergert.
Uoe veel valt er tegen deze schijngronden in
te brengen. Is dan de mensch alleen stof, en
heeft de Almagtige niet in zijn binnenste eenen
redelijken en onsterfelijken geest gegeven; en is
deszelfs vorming door onderwijs en bestuur niet
pligt, heilige pligt? Is er een stand, hoe gering
ook, die daarvan mag uitgesloten worden ? Uoe
groot het verschil is tusschen menschen en men-
schen , hierin komen allen overeen , dat zij ver-
standelijke en zedelijke, voor hoogere volkomenheid
vatbare wezens zijn. En hoe diep te beklagen is
de mensch, wiens heerlijke vermogens niet ontwik-
keld worden, die zonder onderrigt en leiding op-
groeit ; wat is hij in de verschillende betrekkingen
des maatschappelijken levens? Er is vooral één
punt, waarde moeders, waarop ik uwe aandacht
wenschte te vestigen. Reeds hebben wij te zamen
toegestemd , dat de klagten over de slechtheid der