Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
! 238
XXV.
WAT MARIA VAN UET BEZOEKEN DER
SCHOOL DACHT.
Reeds meermalen, lieve moeders, hebben wy
gelegenheid gehad, maria's gevoelen over het
schoolwezen, bij wijze van gesprek, mede te dee-
len, Wij zagen het, hoe bij haar de innige over-
tuiging vaststond , dat alle onderwijs , door den
meester gegeven, hoe goed het dan ook wezen
mogt, zonder huiselijke medehulp, grootendeels
deszelfs weldadigen invloed verliest. En indien gij
u slechts haar vroeger onderhoud met haren al-
brecht en met hare vriendin elbas herinnert,
dan zult gij te gelijk het gegronde harer overtui-
ging moeten toestemmen. Er kan dus voor eene
regtgeaarde moeder niets gevvigtigers zijn, dau dat
zij zich met het doel en den geest van het tegen-
woordige schoolwezen bekend maakt. Velen voeden
ten opzigte dezer hoogst belangrijke aangelegenheid
geheel verkeerde denkbeelden. Onder de mindei-e
standen zijn er, die meenen , dat de school nut-
teloos , althans niet volstrekt noodzakelijk is. Hun-
ne voorouders hebben het zonder dat hoog geroemd
onderwijs kunnen doen, en even zoo gelukkig