Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
237
er zeker van , dat, indien zij niet eenmaal hare
moeder in vrouwelijke deugden overtreffen, zij
toch eene tweede maria wol'den zal. Maar zouden
wij op albrechts gade gestaard hebben, zonder
uit haar gedrag nuttige leering te trekken ? Haar
kind was op den weg om zich een hoogst gevaar-
lijk gebrek eigen te maken; dan op welk eene
eenvoudige wijze wist zij hetzelve daarvoor te be-
waren. Moeders, uwe dochters staan elk oogen^
blik voor een gelijk gevaar bloot, want de verleiding
tot ijdelheid is groot, en misschien zijn zij reeds
eenigzins met deze verkeerdheid besmet. Moogt
gij toch waken, ernstig waken, dat zulks niet toe«
neme, en zij aldus, 'geheel worden weggesleept.
Welke jammerlijke gevolgen zouden daaruit voort-
vloeijen ! Reeds nu zich hechtende aan dingen,
die geene duurzame waarde bezitten , noch reine
tevredenheid der ziel fkunnen instorten, treden
zij eenmaal op , onbekwaam voor de heilige plig-
ten, die haar als vrouwenen moeders zijn opgelegd,
onvatbaar voor de stille genoegens, met den hui-
selijken kring verbonden. Hoe gelukkig was ons
leentje, door de moederlijke zorg, voor het gevaar
der ijdelheid beveiligd ƒ Met den besten schat in
haar binnenste kon zij naderhand optreden. Heil
den jongen man, wien zij eens door het aanbieden
van hare hand en van haar hart zal gelukkig
maken 1 Maar heil ook u , waafde moeders , wan-
neer uwe dochters even zoo voor ijdelheid bevei-
ligd, naar datgene streven, hetwelk eene meer
wezenlijke, eene duurzame waarde bezit!