Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
236
» Dit is v.aar, ieder noemt haar de goede,
brave LOUISE."
»Zoo ziel gij dan, mijn kind, dat men ook zon-
der schoonheid de liefde en genegenheid van an-
deren verkrijgen kan, en wel zeer duurzaam, ja
veel duurzamer dan door fraaije kleeding en
door een bevallig gelaat, die zoo ligt verloren
gaan. Reinheid des harten , getrouwheid aan de
stem der deugd is een sieraad besteadiger dan alles
betgeen uiterlijk schittert. Wel wordt zulks niet
door dc groote menigte erkend, doch alle verstan-
digen — en derzulken bijval heeft toch slechts
waarde — doen dit te meer."
»Hoe dwaas was ik toch, lieve moeder, dat ik
mij dus liet wegslepen. Ik wil weer even verge-
noegd te huis zijn, als ik vroeger steeds was. Ik
weet het, hoe lief gij mij hebt. Uwe en vaders
goedkeuring wil ik boven alles stellen."
»Mogt gij zulks nimmer vergeten I Vreemden
oordeelen veelal paar den uiterlijken schijn , ver-
gissen zich te dikwijls in iemands waarde, over-
drijven dezelve zoo ligt, en willen gaarne iets
aangenaams, iets vleijends zeggen. Ik weet u beter
te beoordeelen."
»Lieve moeder, wees niet boos op mij, om
dat ik slechts een oogenblik uwe goedheid verge-
ten kon. Met opzet wil ik u niet weer bedroeven."
Niet zonder uitwerking bleef dit gesprek. Leept-
tje beloofde niet alleen , maar heeft ook woord
gehouden. Van alle ijdelheid genezen, is zij eene
hupsche, zedige jonkvrouw geworden. En ik ben