Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'235
maken niet even zoo gelegen is ? Wat men te veel,
wat men dagelijks geniet, houdt zeer spoedig op
genot te wezen."
»Ik moet dit gelooven , lieve moeder. Doch er
was nog iets anders.. In huis zegt mij niemand,
gelijk Mevrouw base , dat ik lief en aardig ben,"
» Dit is zoo. Maar ik weet niet, of gij dit lie-
ver hoort, dan wanneer ik u zeg: gij zijt heden
regt vlijtig geweest. Iu de huishouding hebt gij
mij trouw bijgestaan , en uwe eigene zaken in be-
hoorlijke orde gehouden. Eene nieuwe goede hoe-
danigheid hebt gij u weer verworven."
»Dat was mij voorzeker nog aangenamer, omdat
gij u daarbij nog liefdevoller, dan gewoonlijk,
betoont."
»En tnet regt, want gij hadt u ingespannen, aan
uwen pligt beantwoord, eu waart aldus dien lof
waardig geworden. Wat is toch alles , indien men
zulks niet verdiend heeft ? Men prijst dikwijls
dezen of genen , omdat hij rijk en vermogend is,
of zich door uiterlijke schoonheid aanbeveelt,
maar is die. lofspraak gegrond ? Gij herinnert u
nog de bekoorlijke loüise, de dochter Van den
rijken Raadsheer B.,..?"
» Ja wel. Zij is regt ongelukkig, sinds zij door
de pokken zoo geschonden is."
» Ongelukkig mag ik haar niet noemen. Bedenk
slechts, hoe geschikt, hoe huiselijk, hoe liefderijk,
hoe weldadig zij is. Moge zij uitwendig veel ver-
loren hebben , aan innerlijke blijvende waarde is
zij rijk."