Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Xii
verblijf voor haar leentjii niet voordeelig zou
zijn. Belden namen dus van den Heer en Mevrouw
base een hartelijk afscheid , en vonden de haren
in den besten welstand terug,
Uet bleef der moeder niet verborgen, dat het
meisje niet aanstonds tehuis was, en zich moeije-
lijk naar de werkzame maar meer eenzelvige le-
venswijze der ouderlijke woning schikken kon.
Zij was stil en in zich zelve ingekeerd, Maria
nam daarom de eerste geschikte gelegenheid, die
zich aanbood, waar, om zich met haar eens regt
ernstig te onderhouden.
»Hoe heeft het u in de stad bevallen, leentje?"
»0 moeder, ik zou daar wel altijd willen zijn!"
»En waarom dat, mijn kind?"
»Ik zou dan steeds mijne zondagskleederen
mogen dragen, en alle dagen lustig en vrolijk
kunnen zijn."
»En zijt gij dat dan niet te huis?"
» Wel, wel, lieve moeder ! Gij moest ook met
mij daar zijn, anders niet."
» Maar wie zou dan de huishouding waarnemen,
wie voor uwen vader, wie voor uwe broertjes en
zusjes zorgen?"
»Hieraan heb ik niet gedacht, moeder. En toch
was het in de stad zoo regt vrolijk."
»Nu, ik wil dit gaarne gelooven. Maar wat zei-
det gij nog onlangs, toen ik u in plaats van één,
twee uur met uwe pop liet spelen ?"
»Dat het mij niet meer tot genoegen was."
»En meent gij nu, dat het met andere ver-