Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
II.
MARIA WORDT ECUTGENOOTE
EN MOEDER.
Eindelijk brak de dag harer echtverbindtenis
aan. Was haar geest reeds vroeg tot ernstig na-
denken gestemd , en behartigde zij de aangelegen-
beden van haar jeugdig leven met groote zorg,
geen vsronder dan ook, dat' zij al het gewigt van
den stap , dien zij thans doen zou , diep en innig
gevoelde. Met wijze bedachtzaamheid, had zij
de gevaren afgeweerd , waaraan geliefden , vooral
bij eenen meer ongedwongenen en vertrouwelijken
omgang, gedurende de dagen der verloving, zijn
blootgesteld , wat haar evenwel niet weinig verligt
werd door de regtschapene inborst van den bra-
ven albrecht. Menig uur had zij toegewijd aan
het stil nadenken over den omvang der pligten,
die spoedig voor hare rekening zouden komen , en
zoo doordrong haar dan ook een steeds dieper en
levendiger besef van het weldadige en zegenvolle,
maar te gelijk ook van het moeijelijke harer vol-
gende bestemming. Met welk een' heiligen ernst
zocht zij zich daarom voor te bereiden tot haren
werkkring, en hoe versterkte zij , aan eiken dag ,
het vaste besluit, om hare gewigtige taak naauw-
gezet te volbrengen! Meer dan immer werd de
omgang met God voor haar dc innigste behoefte,