Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
23.1
ongelukkig te vvoiclen '{ Siaar eens op uwe jongste
dochter; welk een' nadeeligen invloed heeft dat
te vroeg en te veel bezoeken van bals en gezelschap-
pen i-eeds op haar gemaakt. lloe legt zij eene over-
drevene zucht om te behagen cn zich op den
voorgrond te plaatsen bij iedere gelegeniieid aan
den dag. Wat moet daarvan het gevolg zijn ?"
»Ik ben u dank schuldig, waarde nicht, dat
gij mij de oogen opent voor een kwaad, waaraan
wij maar al te zeer voedsel hebben gegeven. Nog
heden, ik beloof u zulks plegtig, zal ik mijnen
man over de zaak ernstig onderhouden. Eene
behaagzieke dochter is weinig in staat, der vleijerij
eu der verleiding het hoofd te bieden. Op v.elk
eenen gevaarvollen weg hebben wij zeiven onze
kinderen gevoerd. God vergeve mij, dat ik zoo
verblind ben geweest! Uoe gelukkig zijt gij moe-
ders op het land , daar bestaan minder verzoekin-
gen !"
»Overdrijf niet. Mijn ALBRECHT en ik hebben
de hoogste waakzaamheid in het opvoeden onzer
lievelingen noodig. De zonde heeft overal hare
verderfelijke netten uitgespi-eid; ook op het land ,
hetwelk zich de stedeling als den zetel des vredes
voorstelt, woont zij, ook daar is men onvergenoegd ,
omdat men te zeer naar genot haakt en te veel
wil."
MARIA zag met dankbare vreugde, dat dit ge-
sprek op hare bloedverwanten den besten indruk
had gemaakt. Intusschen riep de stem des pligts
haar huiswaarts; ook meende zij, dat een langer