Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
Llijveii." Zoo spreekt de man: »ik moet wel de
gezelschappen bezoeken ; wat zouden anders de
menschen van mij zeggen?" Even zoo de vrouw:
»ik moet mij wel zien laten, en waarom zou ik
ook het leven niet mogen genieten?" Eindelijk de
zoon en de dochter: »wij zijn jong, onze leeftijd is
die des genots, en de zorgen komen vroeg genoeg.
Vader en moeder maken het immers ook niet be-
ter ?" Mag men zich, onder dusdanige voorwendsels,
van zijne heiligste pliglen losmaken ? En wat moe-
ten de gevolgen zijn, wanneer zulk eene ovei'dre-
vene zucht naar genot, zulk een geest van
verstrooijing toeneemt? Waar blijven dan huiselijk-
heid en spaarzaamheid ? Wat wordt er van den
vrede onzer woningen ? Wat van de kinderen,
door Gods vaderhand aan onze ouderharten ge-
legd?"
»Voorzeker, lieve nicht, gij hebt gelijk, aldus
moet veler toestand steeds kommervoller worden.
De inkomsten zijn niet toereikende voor de over-
dadige levenswijze. Men is onderling verdrietig
en onvriendelijk, en de huiselijke vreugde wordt
verstoord. Hebzucht en verkwisting reiken elkan-
der de hand, en men neemt helaas ! te spoedig lot
bedrog zijne toevlugt. Aldus gaat hel, zoo lang
hel gaan kan."
»En zulk een rampzalig lol wilt gij uwe kinderen
tegenvoeren?"
»Voorzeker niet."
»Maar, beste vriendin, bemerkt gij dan niet,
dat uwekinderen reeds op weg zijn , om eenmaal diep