Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
heid te rukkeu, en met geweld in de ijdelheid
dezer wereld te storten. Bals en gezelschappen
zijn niet voor meisjes en knapen, maar voor vol-
wassenen."
»Gij zijt te streng, nicht albrecht. Men moet
den kinderen ook eenig genot gunnen; hun leeftijd
is zoo schoon, voor de vreugde zoo juist geschikt."
»Ik heb gaarne , dat de mijnen een betamelijk
genoegen smaken; wanneer de gelegenheid daar-
toe gunstig is, zoek ik hun hetzelve te verschaffen.
Maar zoo God wil, hoop ik hen, zoo lang moge-
lijk, kinderen te doen blijven. En laat mij u de
ernstige vraag voorleggen: indien uwe zonen en
dochters reeds thans zich aan elke vreugde, voor-
al aan die, welke meer voor volwassenen bestemd
zijn, verzadigen, waarover zullen zij zich dan nog
in de toekomst verblijden?"
»Waarover zij zich dan nog verblijden zullen?"
»Ja, dat vraag ik. Wie te vroeg des levens
vreugde in haren vollen omvang geniet, verliest
door oververzadiging de vatbaarheid voor elk ge-
noegen. En zou die vroege zucht voor allerlei i
vaak uitbundige vermaken, niet eene voorname
oorzaak zijn van dat gebrek aan huiselijkheid,
waarover men zich met regt beklaagt? Moet zij
niet stomp en gevoelloos maken voor die hooge,
reine , zich opofferende liefde. die toch alleen het
geluk der echtgenooten uitmaakt?"
»Inderdaad, lieve nicht, de waarlijk gelukkige
huwelijken worden steeds zeldzamer."
»En toch zonder twijfel uit geen' anderen