Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
gaan, en haar leentje met zich Ie nemen. Regt
vriendehjk was de ontvangst, en Mevrouw base —
aldus was de naam der bloedverwante — rond
aanstonds groot welgevallen in het hupscbe en
voorkomende meisje, dat zich niet minder door
ligchaams schoonheid aanbeval. De goede vrouw
kon hetzelve niet genoeg beschouwen, zij was
onuitputtelijk in haren lof, en deed alle moeite,
om het in de gezelschaps kringen, die zij be-
zocht, te voeren en aan te bevelen. Uoe minder
nu de moeder met dat alles instemde, des te meer
scheen zulks der dochter te behagen. Wat even-
wel vermogt zij ? Hoe ook voor de nadeelige ge-
volgen vreezende , kon zij het toch niet van zich
verkrijgen , hare goedhartige gastvrouw regtstreeks
tegen te spreken, en derzelver gedrag af te keu-
ren. Maar spoedig gebeurde er iets , waarbij zij
niet langer zwijgen mogt. Leentje was op zeke-
ren dag tot een kinderbal (ik zou liever zeggen :
kindervloek!) genoodigd, zij was derwaarts ge-
gaan en eerst zeer laat te huis gekomen. Aan den
volgenden morgen, terwijl het meisje nog in eenen
iepen slaap lag, zat maria met hare gastvrouw
alleen aan het ontbijt, en nu viel het volgende
gesprek voor.
»Gij zult mijn kind geheel en al bederven,
ieve vriendin; en waarlijk, hoe beleefd en voor-
komend gij ook zijt, het zou niet goed wezen,
indien wij hier lang bleven vertoeven. Zulke ge-
noegens , als waarin mijn leentje thans deelt,
schijnen mij elk kind uit den hemel zijner kindsch-