Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
227
XXIY.
LEENTJE KOMT IN VERZOEKING, IJDEL
TE WORDEN.
Jufvrouw iLBRECiir had weiuig tijd , oui bezoe-
ken af te leggen. Haar talrijk huisgezin en hare
juist niet ruime omstandigheden veroorzaakten,
dat zij altijd vele bezigheden had. Doch al ware
dit ook alzoo niet geweest, dan zou zij toch den
^ tijd, dien zij overig had, liever in den gelukkigen
kring harer stille, eenvoudige woning hebben door-
gebragt, dan in het gezelschap harer bekenden of
in het woelig gedruisch van opentlijke vermakelijk-
heden. Haar bedaarde , geheel vrouwelijke geest
zeide het haar zoo duidelijk, dat vrouwen en
meisjes, die zich ligtzinnig, als waren zij mannen,
in het rumoer der wereld storten , eindelijk een
soort van algemeene koopwaar worden, en ook
maar al te ligt koopers vinden. Gaarne stemmen
wij met haar in. Schaamte en terughouding %ijn
de heide beschermende Engelen, die aan de
poorten van vrouwelijke grootheid en deugd
waken», Voor de wereld te willen schitteren, in
ij delen pronk zich boven anderen te verheffen ,
en daarin hare vreugde, bare waarde te vinden,
15 *