Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
242
cn toch was fiel, als of zij telkens in nederigheid
toenamen.
Moeders, staart op de edele maria. Duldt niet,
dat uwe kinderen voor anderen laaghartig buigen,
hunnen aanleg en de talenten, welke God hun gaf, mis-
kennen , of de achting uit het oog verliezen , die
zij aan zich zeiven schuldig zijn, en van hunne
evenmenschen eischen mogen. Maar bewaart hen
evenzeer voor dien trotschen eigenwaan, waardoor
zij hun eigen geluk vroeg of laat verwoesten, u
het bitterst verdriet aandoen, en voor anderen
schadelijk, ja onverdragelijk worden. Wijst hen
gedurig op datgene, wat hun nog ontbreekt en op
de boedanigheden, die zij in hunne jeugdige med-
gezellen niet kunnen loochenen. Verheft vooral
hunne harten tot God , en prent hun diep in,
dat elke kracht van Hem is, en ook in hare aan-
wending van zijnen invloed afhankelijk blijft. Be-
wijst door uw voorbeeld, dat deze waarheid levendig
voor uwen geest staat, en gij alles erkent als eene |
vrije gave van Hem, in wien wij leven, ons be-i
wegen en zijn. Het jeugdige hart — nogmaals
zij het gezegd — is zoo vatbaar, zich trotsch te
verheffen op voorregten, die men bezit, en in
onze dagen bestaat er zooveel, hetwelk aan die
verkeerdheid voedsel geeft,. Daarom zij u de ern-
stigste bedachtzaamheid aanbevolen. Zoo veracht»
lijk en schadelijk zich hoogmoed vertoont, zo(
beminnelijk en weldadig is ware nederigheid; zi
maakt aangenaam bij God en menschen , en is d
kweekster van oneindig veel goeds.