Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
s
al, naarmate het oogenblik der verloving naderde,
en de gedachten zich onwillekeurig vermeerder-
den , zwarigheden en bekommeringen bij hare
ouders en haren albrecht op , daar hun tijdelijk
vermogen slechts gering was, zoo wist zij , door
baar onbepaald kinderlijk vertrouwen op God,
de gemoederen spoedig weer op te beuren, en
kalmer voorwaarts te doen staren. » Ziet," sprak
zij dan vaak met helderen blik, »mijn albrecht
en ik, wij zijn beiden jong en sterk , moedig en
gezond, bij stipte orde en regte spaarzaamheid
helpt God ons gewis, want Hij voedt immers de
vogelen des hemels, en zonder zijnen wil valt
geen muschje op aarde. Gelijk de voornamen dezer
aarde mogen wij dan al niet kunnen leven, toch
zullen wij als eerlijke lieden ons bestaan vinden,
en ons welligt gelukkiger gevoelen dan zoo ve-
len, die boven ons geplaatst zijn. Ik voor mij
hoop te allen tijd , zoo veel mogelijk, elk mijner
pligten te vervullen , mijn albrecht zal mij lief-
derijk ondersteunen , en zoo kunnen wij, met
het oog op den besten Vader in den hemel, vro-
lijk en welgemoed de toekomst tegengaan." Zoo
sprak maria , en haar gedrag stemde overeen met
de woorden, die van hare lippen vloeiden.