Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
223
»Ja, lieve moeder!"
»Dezen waren ook even vlijtig geweest als gij.
Vanwaar nu, dat gij toch boven hen siond?
»Zij hadden wegens krankheid eenigen tijd de
school moeten verzuimen."
»Wanneer gij nu even zoo wel krank w^aart ge-
weest, terwijl zij eene duurzame gezondheid had-
den genoten ; wat dan ?"
» Dan waren zij mij misschien verre voorbij ge-
streefd."
»Aldus ziet gij, hoe de voorrang, dien gij ver-
kregen hebt, niet van u alleen afhangt. Het is
God , wien vooral de eere toekomt. Daarenboven,
waarom maakt gij zulke belangrijke vorderingen?
is het niet door uwen gelukkigen aanleg? Gesteld
eens , dat de goede Schepper u dien geweigerd had ,
wat dan? stond gij dan niet misschien verre be-
neden hen, die zich nu door u overtroffen zien?
Denk veel, mijn kind, aan die echt nederige taal
van Paulus: door de genade Gods hen ik^ die
ik hen, en %ijne genade^ die aan mij bewezen
is j is niet ijdel geweest,^^
»Dat heb ik niet genoeg bedacht, beste moeder.
Ik wil heden den hoogen God regt hartelijk dan-
ken , dat hij voor mij zoo goedertieren is geweest!"
»Daaraan zult gij weldoen. En dank Hem dan
ook, dat Hij u ouders gegeven heeft, die u van
jongs af hebben zoeken te vormen , en alles aan-
wenden, om u niet slechts vlijtig ter school te
doen gaan, maar ook het daar geleerde voor u dubbel
nuttig te maken. Voeg bij die ontboezeming uwer