Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
zwijgen bewaard had, »verblijdt gij u dan niet
over mij ?"
»Voorzeker, mijn kind, geeft het mij vreugde,
dat gij in de school goede vorderingen maakt,
want zulks is lofwaardig. Evenwel kan ik niet zoo
geheel In uwe blijdschap deelen."
»Maar de onderwijzer verklaarde toch opentlijk,
dat ik zijn beste leerling was."
»Wat uwe vorderingen en kundigheden be-
treft. Maar noemde hij u ook den goedhartigste ,
den volgzaamste, den toegevendste, den hulpvaar-
digste enz?"
»Dat wel niet, moeder."
»Zoo zijt gij nog maar in een enkel opzigt de
beste, in zoo verre, gelijk ik reeds zeide, gij de
meeste kennis hebt verzameld."
»Maar zou ik mij dan daarover niet verblijden?'^
» Zeker moogt gij dit, want bekwaamheden strek-
ken eiken mensch tot eer. Doch vergelen moogt
gij niet, dat dit niet het eenige is, en er veel
meer gevorderd wordt, zal de jeugdige mensch vol-
len lof verdienen. Wie weet, welke voortreffelijke
hoedanigheden anderen uwer medescholieren , die
gij in kennis overtreft, bezitten, ja hierin u verre,
zeer verre te bovengaan? Daarom, mijn kind,
verhef u niet, maar blijf, bij alle uwe regtmatlge
vreugde, een demoedig gemoedsbestaan bewaren.
Gody zegt Petrus , weerstaat den hoovaardigen ^
maar den 7iederigen geeft hij zijne genade» —
Zaagt gij niet tè gelijk, dat nog twee uwer mede-
scholieren prijzen ontvingen?"