Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'221
met nadruk tegen, en zocht steeds tot nederigheid
op te wekken. lIoc zij dat nu deed, dat wil Ik u,
lieve moeders! door een gesprek, met liaren johan
gehouden, duidelijk maken. Moogt gij daar uit
leeren, dat onderwijs en voorbeeld ook hier bij
haar band aan hand gingen !
De kleine johan was een zeer vatbare en talent-
volle knaap. Zelfs bij eene mindere vorming en
ontwikkeling zou hij zijnen onderwijzers menige
vreugde verschaft, en velen zijner medeleerlingen
overtroffen hebben. Uoe veel te meer dus thans,
daar wij immers weten , met welk eene zorg bij ,
even zoo wel als zijne broertjes en zusjes, van
zijne eerste kindschheid af door zijne ouders, en
inzonderheid door zijne moeder, was opgeleid.
Uij oogstte dan ook vaak hoogen lof in, en hoe
welverdiend die lof wezen mogt, had dezelve
evenwel op hem den nadeeligsten Invloed. Uij be-
gon zijne meerderheid te gevoelen, en zich daarom
boven minder talentvolle kinderen te verheffen.
Met een' zekeren trots pleeg hij van den voor-
rang , die hem ten deele viel, te spreken , en de
eerbewijzen op te tellen , met welke hij zich be-
gunstigd zag. Bij het laatste schoolonderzoek had
hij weer den eersten prijs weggedragen. In triomf
en al juichende bragt hij denzelven naar huis, en
kon niet dikwijls genoeg herhalen, en hoe dom
zijne medescholieren zich getoond hadden, en
hoe- verre hij hen allen in kundigheden overtrof-
fen had.
»Moeder," begon hij eindelijk, daar zij het