Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
i| hooiigen met minachting te behandelen ; wanneer
Ij zij zich boven hunne speelgenooten verhieven,
omdat derzelver vader een' geringer rang of titel
bezat, of een minder aanzienlijk vermogen wist aan
te wijzen; wanneer zij diegenen hunner evenmen-
schen minachtten, wier ligchaam met een slechter
gewaad omhangen was ; wanneer zij op de verma-
ningen van ouders en onderwijzers, als uit de
hoogte neerzagen, of bevelen wilden , voordat zij
nog gehoorzamen geleerd hadden. En met regt
hield zij het te gelijk daarvoor, dat deze baarde-
looze , oni-ijpe wijsheid , deze ijdele zelfverheffing
den kinderen niet was aangeboren, maar dezen
dien verkeerden geest van hen, met wie zij ver-
keerden , overnamen. En zij heeft gelijk. Even
als met zoo menige andere verkeerdheid , is
het ook hier. liet zondige, dat de kna-:^(;; of het
meisje van de ouders dagelijks zien en hooren,
apen zij te spoedig na, en maken het zich tot
eene gewoonte. Menigvuldige aanleiding bestaat
er helaas! voor hen, om tot hoogmoed verleid te
worden. Of ontbreekt het aan moeders, die zich
trotsch verheffen op de uitwendige goedeien dezer
aarde, en niets hoogers kennen . dan haar geld ,
haar fraai kleed, hare titels en hare , nog overge-
blevene schoonheid? En zien wij ze niet tegelijk,
die, door moederlijke ijdelheid weggesleept, hare
kinderen bovenmate prijzen, zelfs in de tegen-
woordigheid van vreemden, en hen verre boven
hunne speelgenooten plaatsen? Vinden niet tegelijk
schitterende talenten, gaven van geest en vernuft