Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
217
gelegenheid tot werken van weldadigheid te geven ^
de menschenliefde op. Zij zette daarenboven haar
rusteloos pogen de kroon op , door den hoogmoed
en de verwaandheid, die uit onze tegenwoordige
opvoedingswijze maar al te veel voortvloeijen, en
op dezelve eene donkere schaduw werpen, bin-
nen de behoorlijke grenzen te beperken. Hoe wel
handelde zij in dezen, en hoe goed zou het zijn,
indien haar voorbeeld algemeene navolging vond.
Moge het toch al waar zijn , dat er ten allen tijde
eergierige, heerschzuchtige menschen geweest zijn,
die een geesel voor hunne medebroeders waren,
zoo blijft het toch niet minder waar, dat in onze
dagen het verderfelijk onkruid des eigenwaans,
meer dan immer, voedsel vindt en welig tiert.
Want hoe armer een volk aan ware deugd is,
des te ijveriger bemoeit het zich, een' verblin-
denden schijn aan te nemen, die tot de wezenlijk-
heid in eene verhouding staat, gelijk glasscherven
tot kostbare diamanten. Voorwaar eene ellendige,
rampzalige misleiding! Die jammerlijke trotsch-
heid, — ach, van hoeveel onheil is zij de vuile
bron geweest! Wie te gronde gaan zal, leert ons
de Heilige Schrift, die wordt vooraf tot ijdele zelf-
verheffing gevoerd, want hoogmoed komt vóór den
val. En op eene andere plaats zegt zij met even
zoo vele woorden : hehl gij eenen man ge%ien, die
wijs in zijne oogen is? van eenen zot is meer
verwachting, dan van hem. Ja, verderfelijk is
zij, die trotsche zelfverheffing! Van waar toch
anders dat jagen en streven naar uitwendigen glans