Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
brengt haar zacht beeld toor mijne herinnering
terug!
Om hare dochter en even zoo hare overige kin-
deren nog meer tegen snoeplust te waarschuwen,
nam zij weer het gewone middel bij de hand, en
verhaalde hun de beide volgende geschiedenissen.
De snoepster.
Margaretha's moeder had eens in de keuken de
heide handen vol werk, en riep: »grietje,
haal mij spoedig een citroen, daar is de sleutel
tot de voorraadkamer l" Toen het meisje zich in
dezelve bevond, zag zij begeerig in het rond, of
hier niets te snoepen viel. Nu ontdekte zij op
eene der planken den honigpot. Zij rekte zich uit,
zoo veel zij konde, ten einde den pot te berei-
ken j en stak den uitgesti'ekten vinger in denzel-
ven, om honig te lekken. Maar plotseling ge-
voelde zij een' geweldigen beet, en als zij schrei-
jend en jammerend de hand er uittrok , hing
daaraan een groote kreeft, die den vinger met
zgne scharen gevat had, en denzelven maar in
het geheel niet weer wilde loslaten. De moeder
namelijk had voor een paar dagen den honig ge-
bruikt , en daar de pot nu ledig was, eenige kreef-
ten in denzelven ter bewaring gelegd, hetwelk
grietje niet geweten had. Op haar hevig ge-
schreeuw snelden alle huisgenooten naar de voor-
laadkamer. Zij vonden het snoepachtige _ meisje