Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
keuze, eu standvastig wees zij allen af, die naar
haar bezit stonden. Vol van hare gewigtige be-
stemming, trachtte zij, met verdubbelden ernst,
die kundigheden en bekwaamheden te verkrijgen,
die haar eenmaal zouden in staat stellen, om in
den huisselijken kring nuttig te zijn; en was het niet
minder haar streven, om zich , door een eerbaar
en verstandig gedrag, aan haren verloofde achting-
waardiger en dierbaarder te maken. Uoe ook nog
weinig in jaren gevorderd, had zij evenwel eene
reeks van ondervindingen opgedaan, en het te
dikwijls met smart gezien , dat reeds spoedig de
bloesems van veler huwelijks geluk afvielen, koel-
heid en verwijdering de plaats van liefde en eens-
gezindheid innamen , beider geluk te gronde ging,
en even zoo dat huuner kinderen. Reeds nu
zocht MARIA alles te vermijden, wat eenmaal aan
den boezem bange zuchten ontwringen, en over
liet volgend levenspad jammer en ellende uitstorten,
wat tot regtmatig verwijt en welverdiende beris-
ping aanleiding geven, en de liefde verstikken
kon. Bij dat alles vermeed zij dat opgesierde en
gekunstelde, hetwelk wel de ledige vrucht is van
uiterlijke % zedelijkheid , maar geenszins de afdruk
der innerlijke reinheid des gemoeds, en daar-
om meer afschrikt dan aantrekt. In geheel haar
doen en laten, ook in den omgang met ande-
ren, was zij natuurlijk, vrij, ongedwongen; uit al-
le hare blikken, woorden en handelingen straalden
onschuld, reine zachtmoedigheid, innige liefde
en een echt Godsdienstig gemoed. Traden ook