Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
213
' »Beste moeder, gij straft mij hard, maar ik
I heb de straf verdiend, antwoordde weenende
I lekntje, en ging henen om haar werkte doen.
1 Evenwel vergoot zij aan den avond nog menigen
I traan , toen de moeder haar de heimelijk geplukte
i; bessen voorzette. Intusschen moet haar berouw
' wel opregt zijn geweest, want niet alleen werd zij
: spoedig daarop door de moeder in de keuken ge
1 bruikt, en haar alles even gelijk vroeger weer
toevertrouwd, maar bewees zij ook, gelijk wg
zagen , op het kersfeest, hoe geheel zij haar vorij
gebrek overwonnen had. Zoo veei vermag eene
goede leiding ten opzigte der kinderen, zooveel
vermag vooral de verstandige handelwijze eener
moeder! Voor maria was het niet genoeg, hare
lievelingen bij het begaan van misstappen te waar-
schuwen en te straffen, het groote doel van alle
kastijding, waarachtige verbetering, zocht zij
bovenal te bereiken. Van daar die blijvende op-
merkzaamheid op hun gedrag. Eerst dan hfeld zij
de gebreken harer kinderen voor hersteld en uit-
geroeid , wanneer zij tot de tegengestelde deugden
waren overgegaan. Blijdschap, vurige, dankbare
i blijdschap gaf het haar, zoo telkens zij hen op
j den weg der deugd mogt aantreffen, en hoog
'klopte dan ook nu het moederhart, daar zij haar
leentje voor de weldadige stem des pligts gewon-
jnen had. — Heil mij, ook ik kende eenmaal zulk
r|eene edele, die ik moeder noemde! Heil mij,
^roep ik uit, schoon hare asch reeds lang rust!
Nog omzweeft mij dagelijks hai-e schaduw, cn