Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'IVI
»Dat ueemt uwen misslag niet weg. En ziet
gij niet te gelijk, dat de begane verkeerdheid u
tot eene nieuwe, namelijk tot eene leugen, ver-
leid heeft?"
»Ja, moeder, ik heb straf verdiend; ik was
ongehoorzaam tegen u."
»Juist, mijn kind. Doch laat ik u nog iets
zeggen. Gij naamt iets achter mijnen rug weg,
cn -willigde uwen eetlust in , schoon gij verzadigd
waart. Zoa handeldet gij , als een redeloos dier,
hetwelk zich niet beheerschen kan. Om eenige
bessen wille gaaft gij eer, pligt en geweten prijs.
Gij vvildet mij doen gelooven, dat gij gearbeid en
niet gesnoept had. En dacht gij op dat oogenblik
wel aan God , die alles weet en alles ziet ?"
»Ik gevoel het, lieve moeder, dat ik onregt
gedaan heb."
» Wel u , mijn kind , wanneer gij uwe zonde regt
levendig erkent, en daarover diep berouw hebt!
O, wie snoept, die steelt, en wie steelt, die...."
»Lieve moeder, ik heb het verdiend, tuchtig
mij, tuchtig mij !"
»Neen, de roede wil ik niet gebruiken; op
eene andere wijze zal ik u straffen. Begin met
de bessen op te zamelen. Nu, zoo is het goed.
Heden avond wil ik u dezelve bij uwen boterham
geven, opdat uwe broertjes en zusjes aan u een
waarschuwend voorbeeld nemen. Overigens zal
ik u niet eerder weer vertrouwen , vóór dat ik
de stelligste bewijzen uwer geheele verbetering
ondervonden heb. Ga thans aan uwen arbeid."